s2. Sashimi Salmon

8 Scheiben Lachs auf Seetang, Avocado
und Sakurakresse