s1.SASHIMI SALMON

4 Scheiben Lachs auf Seetang, Avocado und Sakurakresse